Stat4u.pl dla Emergency Stat4u.pl

www.gry-online.pl - wortal rozrywkowy Techland
Licznik Emergency
Brak serwerów w ciągu najbliższych 2 tygodni. Kliknij, by dodać swój serwer!
Zmodeler - najważniejsze narzędzia

Menu - poradnik modelowania Zmodeler

Create:
 • Copy - tworzy kopię danej części
 • Polygon - tworzy nowe polygony przy danym surface:
  • Fan - kolejne polygony zaczynają się na jednym z vertexów pierwszego
  • Single - pojedynczy polygon
  • Strip - każdy kolejny polygon tworzy się na jednym z edge'ów poprzedniego tworząc pas
 • Spline - tworzy konstrukcję, która może być powtarzana przez program tworząc obiekt. Przydatne prze tworzeniu kół.
 • Surface tworzy nowy obiekt:
  • Grid - tworzy płaszczyznę (na liście parametrów można wybrać ilość kolumn i wierszy)
  • Revolved - tworzy obiekt według wzoru ze Spline'a.
Display:
 • Disable - wyłącza widok wybranych obiekty/polygony/edge/vertexy z zachowaniem ich zarysów
 • Enable - włącza widoczność elementów ukrytych za pomocą narzędzia Disable
 • Hide - ukrywa obiekt/polygon/edge/vertex
 • Local Axes:
  • Center to Object - ustawia Pivot Helper w środku wybranego obiektu (można zaznaczyć aby ustawiło tylko na osi X, Y lub Z)
  • Reset to Parent - blokuje osie na obiekcie (niezbędne przy eksporcie pilku)
  • Reset to World - resetuje Pivot Helper do punktu 0,0,0 czyli środka przestrzeni
 • Show - włącza widoczność obiektów ukrytych za pomocą narzędzia Hide
Modify:
 • Attach - łączy dwa obiekty
 • Connect - łączy vertexy oddalone od siebie tworząc polygon między nimi
 • Delete - usuwa wybrane obiekty/polygony/edge/vertexy
 • Flip - odwraca powierzchnię na polygonych (konieczna po użyciu narzędzia Mirror)
 • Insert - tworzy vertexy wewnątrz danego polygona lub edge'a
 • Mirror - tworzy lustrzaną kopię obiekty według wybranej osi
 • Move - pozwala na przesuwanie elementu
 • Rotate - pozwala na obrót obiektu wzdłuż wybranej osi
 • Scale - skaluje obiekt
 • Submesh:
  • Detach - wyodrębnia zaznaczone polygony do nowego obiektu
  • Extrude - tworzy polygon od zaznaczonych vertexów, pozwala przedłużać dany surface
  • Weld - łączy zanaczone vertexy w jeden
Select (używanie za pomocą prawego przycisku myszki):
 • All - zaznacza wszystkie obiekty/polygony/edge/vertexy
 • Circle - zaznacza kształt owalu/koła
 • Invert - odznacza to co mamy zaznaczone w tej chwili i zaznacza wszystko inne
 • None - odznacza wszystko
 • Open Edges - zaznacza polygony, których przynajmniej jedna ściana jest niepołączona z inną
 • Quadr - zaznacza kształt prostokąta/kwadratu
 • Single - zaznacza pojedyncze elementy
 • [By ID/Extension] - zaznacza według wskazanych reguł
 • [By Material] - zaznacza elementy zbudowane z wybranego materiału
 • [By Name] - zaznacza wskazany z listy obiekt
Surface:
 • Mapping:
  • Edit UV - nakłada nową teksturę lub ją modyfikuje
 • Normals:
  • Calculate - oblicza i poprawia cienie na obiekcie