Stat4u.pl dla Emergency Stat4u.pl

www.gry-online.pl - wortal rozrywkowy Techland
Licznik Emergency
Brak serwerów w ciągu najbliższych 2 tygodni. Kliknij, by dodać swój serwer!
Zmodeler - przygotowanie blueprintów

Menu - poradnik modelowania Zmodeler

Jak się okazało sprawia to wielu użytkownikom problemy. Postaram się napisać ten poradnik w możliwie jak najbardziej zrozumiały sposób.
Do przygotowywania blueprintów w zupełności wystarcza program MSPaint.
1) Po uruchomieniu Painta wybieramy z menu Obraz>>Atrybuty:

2) W pola Szerokość i Wysokość wprowadzamy takie same wartości np. 512X512, 1024x1024 itp. Po czym potwierdzamy ustawienia przyciskiem OK:

3) Za pomocą narzędzia Linia rysujemy dwie przecinające się dokładnie w środku linie:

4) Pomocne będzie tu zerknięcie na wskaźnik w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli wymiary naszego obrazka wynoszą 1024x1024 to na jego środku wskaźnik wyświetli wartość:

5) Najlepiej zacząć od lewego boku pojazdu. Z pobranego zestawu szkiców wycinamy odpowiednią perspektywę. Używamy narzędzia Zaznacz. Po obramowaniu naszego rysunku klikamy w niego prawym przyciskiem i wybieramy Kopiuj.

6) Następnie na arkuszu z wyrysowanymi liniami klikamy prawym przyciskiem i wybieramy opcję Wklej. Włączamy przezroczystość białego koloru.

7) Umieszczamy rysunek na środku arkusza. Dobrze jest ustalić pewien punkt charakterystyczny, według którego będziemy ustawiać pozostałe perspektywy. Może to być na przykład górna krawędź zderzaka. Ustawiamy obrazek tak aby pozioma linia przechodziła przez nią.:

8) Wyłączamy przezroczystość białego koloru i klikamy w dowolne miejsce na arkuszu aby odwołać zaznaczenie. Usuwamy pozostałości po liniach gdyż może to później przeszkadzać przy tworzeniu modelu. Zapisujemy perspektywę jako Left.jpg.
9) Następnie na tym samym rysunku wymazujemy szkic i rysujemy 2 linie krzyżujące się na środku arkusza. Wklejamy kolejną perspektywę - przód tak aby górna krawędź zderzaka dotykała poziomej linii, a pionowa była jego osią symetrii.

10) Powtarzamy krok 8) z tą różnicą, że plik zapisujemy jako Front.jpg.
11) Wklejamy perspektywę tyłu pojazdu. Ustawiamy przezroczystość koloru białego i dopasowujemy go do widoku w tle. W większości przypadków można wzorować się na szerokości opon . Sprawdźmy jednak czy pozostałe części do siebie pasują (np. Lusterka), choć nie musza pasować idealnie.

12) Ponownie powtarzamy krok 8) zapisując plik jako Back.jpg.
13) Otwieramy plik Left.jpg i na nim wklejamy widok z góry. Dopasowujemy jego szerokość do szerokości w tle. Następnie rysujemy pionową, czerwoną linię wzdłuż krawędzi zderzaka i przesuwamy szkic maksymalnie w dół trzymając się czerwonej linii. Dorysowujemy kolejną poziomą linię na środku arkusza po czym przesuwamy szkic tak aby stała się ona jego osią symetrii. Cały czas pamiętamy także aby trzymać się pionowej czerwonej kreski.

14) Ostatni raz powtarzamy krok 8), ale przed zapisaniem rysunku jako Top.jpg klikamy w Menu Obraz>>Przerzuć/Obróć i obracamy go najpierw o 90 stopni, a potem o 180 stopni, tak aby przód znalazł się w dolnej części arkusza. UWAGA! Obracamy w ten sposób cały obrazek nie mając nic zaznaczone.


UWAGI:
- Nie zawsze pobrane blueprinty pasują do siebie idealnie. Czasami trzeba je skalować w innych programach.
- Jeśli w Zmodelerze zauważymy, że któryś ze szkiców nie pasuje możemy go zeskalować używając opcji Display>>Image>>Edit Layout 
Poradnik napisał: Carman